Zdrojem informací o historii Střeleckého klubu Šternberk je kronika střeleckého klubu ZO SVAZARMU, ve které je uveden zápis o ustavující schůzi dne 22. 1. 1975 v zasedací místnosti OZ - 026 Šternberk. Zájemci z řad střeleckého kroužku při OZ - 026 a z rozpuštěného kroužku národního podniku Chronotechna v celkovém počtu 16 členů se spojili a zvolili radu. Předsedou rady byl zvolen pan Oldřich Motáň, který v této funkci působil do roku 1979. Hospodářem byl zvolen pan František Bednář, který také působil v letech 1979 až 1989 jako předseda klubu. Od roku 1989 je předsedou klubu pan Jaroslav Kozák.
Na internetových stránkách nelze podrobně popsat celou bohatou historii klubu. Chtěli bychom jen vzpomenout na velké zásluhy všech předchozích členů klubu, kteří vytvořili svou iniciativou a prací základnu pro dnešní činnost klubu a přitom také dosáhli dobrých sportovních výsledků, především v puškových soutěžích v rámci okresu, kraje i republiky. Obzvláště je nutné vyzdvihnout zásluhy o vybudování objektu střelnice v tehdy opuštěném lomu. Členové klubu dokázali zajistit materiál, různé formy pomoci a odpracovali mnoho brigádnických hodin při výstavbě a následně při údržbě střelnice.
21. 2. 1975 bylo prohlédnuto místo vybrané pro stavbu střelnice. První fotografie vlevo zachytila stavbu záchytného valu, druhý snímek je z úpravy terénu před místním přeborem členů klubu. Středová fotografie zachytila úpravy terénu v místě, kde dnes již stojí objekt střelnice. Na posledním snímku je záběr z okresní střelecké ligy v roce 1977, kde jsou již vidět první stěny objektu střelnice.  
Velký zájem a obětavost členů klubu je doložena v kronice zachyceném přehledu odpracovaných brigádnických hodin. Např. za výpomoc technikou a materiálem odpracovali členové klubu 298 hodin při rekonstrukci rekreačního střediska OZ - 026. 24. 3. 1976 byl položen základní kámen stavby objektu střeliště a klubovny. Ke dni kolaudace 28. 12. 1977 členové odpracovali celkem 2710 hodin, brigádnická výpomoc členů rodin, vojáků atd. představovala 2192 hodin. Nelze uvést přehled hodin všech členů, uvedeme proto jen několik nejvíce obětavých: pan František Motáň 335 hodin, František Bednář 328 hodin, Josef Ryšánek 254 hodin, Jaroslav Kozák (otec nynějšího předsedy klubu) 253 hodin, Petr Chlopecký 224 hodin. Odpracované hodiny jsou uvedeny u celkem 50 členů.  
Autoři fotorafií nejsou známi. Kronika klubu je uložena u současného předsedy klubu p. Jaroslava Kozáka.