Soutěže
Klub pořádá každoročně soutěž Šternberská střelecká liga a na závěr roku pak tradiční
Vánoční turnaj o putovní pohár
This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software