Tradičně závěrem každého roku pořádá klub soutěž ve střelbě. Podle záznamů v kronice střeleckého klubu se konala poprvé 21. 12. 1975, střílelo se 3 x 10 ran ze standardní malorážky vsedě, II. ročník se konal 4. 12. 1976, střílelo se 10+30 ran vstoje ze StM. Kronika se dále zmiňuje o 4. ročníku, který se konal 9. 12. 1978 a střílelo se 10+40 ran vstoje a o 5. ročníku dne 8. 12. 1979. Od roku 1980 bohužel nemáme k dispozici záznamy o průběhu a výsledcích soutěže. Pokračování tradice je zaznamenáno od roku 1993, kdy se však již střílelo z malorážkové pistole o Putovní pohár Vánočního turnaje SSK Šternberk. Vánoční turnaj byl vždy také dobrou příležitostí k přátelskému setkání členů klubu, zhodnocení činnosti a k pochutnání na tradičním guláši a jiném občerstvení.

Foto z 1. ročníku Vánočního turnaje 21. 12. 1975 - autorem snímku je pan Jiří Myšák
Přehled vítězů:
1993 Jan Zábrodský
1994 Jan Klimeš
1995 Jan Zábrodský
1996 Jan Klimeš
1997 Jan Richter
1998 Jan Richter
1999 Jan Klimeš
2000 Jan Richter
2001 Miroslav John
2002 Miroslav Dvorský
Vánoční střelecká soutěž o putovní pohár
2003 Miroslav Dvorský
2004 Miroslav Dvorský ..... více
2005 Jan Richter ..... více
2006 Jaroslav Pudl ..... více
2007 Jan Richter ..... více
2009 Petr Kubáček ..... více
2010 Petr Kubáček ..... více
2008 Petr Kubáček ..... více
2011 Petr Meca ..... více
2012 Dušan Hojgr ..... více
2013 Dušan Hojgr ..... více
2014 Petr Kubáček ..... více
2015 Jan Richter ..... více   
2016 Jan Richter ..... více

2017 Pavel Tiefenbach .... více
This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software